Jazykové kurzy v Barceloně

 

Naše škola nabízí kurzy pro studenty na všech úrovních španělštiny. Máme zde hodiny pro absolutní začátečníky, studenty s pokročilými znalostmi, ale i pro ty, kteří mají velmi dobrou znalost španělského jazyka.

 

Vybrat si můžete z následujících kurzů:

 

 

Intenzivní španělština

Tento kurz je mezi studenty nejpopulárnější. Vyučování zabere denně 4 hodiny a zaměřuje se na oba aspekty jazyka – gramatiku a konverzaci. V tomto kurzu si vyzkoušíte všechny důležité dovednosti nutné pro ovládnutí španělského jazyka, jako je poslech, psaní nebo čtení.
Intenzita kurzu: 20 hodin týdně, 4 hodiny denně

 

Středně intenzivní španělština

Tento kurz je podobný intenzivní španělštině, jen zahrnuje pouze dvě hodiny denně. Tento kurz je ideální pro ty, kdo nemají tolik času, aby mohli navštěvovat kurz intenzivní španělštiny, ale stále chtějí rychle zdokonalit své znalosti španělštiny.
Intenzita kurzu: 10 hodin týdně, 2 hodiny denně

 

Super intenzivní španělština

Tento kurz má stejnou strukturu jako intenzivní španělština, ale zahrnuje 6 hodin denně. Tímto způsobem si budete schopni velmi intenzivně procvičovat svou španělštinu a tím pádem zkrátíte čas potřebný k výbornému zvládnutí nového jazyka.
Intenzita kurzu: 30 hodin týdně, 6 hodiny denně

Kombinace intenzivní španělštiny a soukromých hodin

Chcete-li studovat ve skupině, ale zároveň byste rádi navštěvovali i soukromé hodiny, abyste si zlepšili oblasti, které potřebujete lépe ovládnout, pak se můžete rozhodnout pro kombinaci skupinové intenzivní španělštiny a soukromých hodin. V soukromých hodinách se můžete sami rozhodnout, na které oblasti se chcete zaměřit.

 

Nabízíme 2 druhy kombinovaných kurzů:
Intenzivní španělština + 5 soukromých hodin týdně
Intenzivní španělština + 10 soukromých hodin týdně

 

Individuální kurzy

Studium se soukromým tutorem je dobrou volbou pro každého, kdo upřednostňuje studium svým vlastním tempem a zároveň individuální přístup učitele. Navštěvování soukromých hodin je zároveň vhodným řešením pro toho, kdo chce studovat určitá témata (například španělština v businessu). Hodiny jsou zcela uzpůsobeny potřebám a přáním studenta.

 

Příprava na zkoušky ze Španělštiny DELE

DELE je zkratkou pro “Diploma Español como Lengua Extranjera” (Diplom ze Španělštiny jakožto Cizího Jazyka). DELE je celosvětově uznávanou akreditací, která dokládá vaši úroveň znalosti španělského jazyka. V současné době je možno složit zkoušku ve více než 100 zemích na celém světě. Existuje 6 různých jazykových úrovní DELE, které se zakládají na jazykovém Společném Evropském Referenčním Rámci (CEFR): A1 (úroveň začátečníka), A2, B1, B2, C1, C2 (úroveň dokonalé znalosti)

Náš přípravný kurz trvá 4 týdny a skládá se z 20 hodin týdně v rámci skupinového vyučování a 5 individuálních hodin se soukromým tutorem. Tento kurz je navržen tak, aby vás připravil na složení zkoušek DELE na vaší úrovni znalosti jazyka. Tento kurz začíná čtyřikrát do roka a běžně končí jeden den před zkouškou.

Poplatek za test není zahrnut v ceně kurzu.